De Arnhemseweg in Zevenaar is van donderdag 29 augustus 18.00 uur tot maandag 2 september 07.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert dit weekend grootschalige werkzaamheden uit in het kader van de aanpassing van de Arnhemseweg.
Werkzaamheden
Tijdens deze laatste weekendafsluiting brengt Van Gelder op alle rijbanen de deklagen aan. Ook krijgt de weg definitieve belijning en worden de verkeerslichten in werking gesteld.
Vernieuwde Arnhemseweg
Na de weekendafsluiting rijdt het verkeer over de vernieuwde Arnhemseweg. Dit betekent dat de grootschalige aanpassingen aan de toegangsweg dan gereed zijn. De Arnhemseweg heeft vanaf 2 september twee rijstroken in beide richtingen. Het kruispunt aan de Roodwilligen-Schellenkrans is voorzien van verkeerslichten en aan de zuidzijde ligt een vrijliggend fietspad.

Van september tot eind december 2019 richten we de weg nog verder in. De beplanting wordt aangebracht en er worden geluidreducerende voorzieningen geplaatst, zoals een muur en wal.

Omleidingen
Tijdens de weekendafsluiting krijgen weggebruikers te maken met omleidingen en extra reistijd tot circa 10 minuten. Vanaf de Helhoek/Helstraat tot de rotonde Zonegge/Willem de Zwijgerlaan is de Arnhemseweg volledig afgesloten. Ook de aangrenzende wegen Ringbaan-Noord (vanaf de Arnhemseweg tot Spaansmaat) en de Methen (vanaf de Arnhemseweg tot het terrein ter hoogte van het uitvaartcentrum) zijn dat weekend afgesloten voor al het doorgaand verkeer, uitzonderd hulpdiensten.

Vanaf de A12 wordt het doorgaand verkeer via de hoofdomleidingsroute – Doesburgseweg, Ringbaan-Oost, Ringbaan-Zuid – omgeleid. Bestemmings- en fietsverkeer volgt de aangewezen route via de bebording binnen Zevenaar. Alle wijken en het centrum blijven uiteraard bereikbaar. De bushaltes Roodwilligen en Helhoek komen tijdens de afsluiting te vervallen.
Bekijk alvast de omleidingsroutes via www.opweginzevenaar.nl.

Nachtelijke werkzaamheden
Van Gelder werkt het hele weekend door om de werkzaamheden op tijd gereed te hebben. Ook in de avond- en nachturen wordt gewerkt. Direct omwonenden kunnen hierdoor (geluids)hinder ervaren. Zij worden hierover per brief geïnformeerd. Voor de eventuele overlast vragen wij uw begrip.
Meer informatie
Meer informatie over de aanpassing van de Arnhemseweg vindt u op: www.opweginzevenaar.nl. Voor het laatste nieuws en de voortgang van het project kunt u ook de app Op weg in Zevenaar downloaden.
Direct omwonenden ontvangen van de aannemer nog nadere informatie over de weekendafsluiting.