De Arnhemseweg in Zevenaar is van vrijdag 14 juni 18.00 uur tot maandag 17 juni 07.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert dit weekend grootschalige werkzaamheden uit in het kader van de aanpassing van de Arnhemseweg.

 

Werkzaamheden
Tijdens deze tweede weekendafsluiting wordt er op verschillende plekken in het werkgebied oud asfalt gefreesd (verwijderd) en wordt de onderlaag van de weg aangebracht aan de noordzijde. Ook wordt een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst op de plek van de voormalige rotonde bij de Roodwilligen. De tijdelijke verkeersregelinstallatie aan de Arnhemseweg wordt in het weekend verzet, zodat de T-splitsing klaar is voor de verkeerssituatie in de nieuwe bouwfase. Verder wordt de tijdelijke toegangsweg naar Roodwilligen gesloten. Bewoners vanuit deze wijk kunnen na het weekend weer via de gebruikelijke toegangsweg de Arnhemseweg bereiken.
Omleidingen
Tijdens de weekendafsluiting krijgen weggebruikers te maken met omleidingen en extra reistijd tot circa 10 minuten. Vanaf de Helhoek/Helstraat tot de rotonde Zonegge/Willem de Zwijgerlaan is de Arnhemseweg volledig afgesloten. Ook de aangrenzende wegen Ringbaan-Noord (vanaf de Arnhemseweg tot Spaansmaat) en de Methen (vanaf de Arnhemseweg tot het terrein ter hoogte van het uitvaartcentrum) zijn dat weekend afgesloten voor al het doorgaand verkeer, uitzonderd hulpdiensten.
Vanaf de A12 wordt het doorgaand verkeer via de hoofdomleidingsroute – Doesburgseweg, Ringbaan-Oost, Ringbaan-Zuid – omgeleid. Bestemmings- en fietsverkeer volgt de aangewezen route via de bebording binnen Zevenaar. Alle wijken en het centrum blijven uiteraard bereikbaar. De bushaltes Roodwilligen en Helhoek komen tijdens de afsluiting te vervallen.
Bekijk alvast de omleidingsroutes via www.opweginzevenaar.nl.
Nachtelijke werkzaamheden
Van Gelder werkt het hele weekend door om de werkzaamheden op tijd gereed te hebben. Ook in de avond- en nachturen wordt gewerkt. Direct omwonenden kunnen hierdoor (geluids)hinder ervaren. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Voor de eventuele overlast vragen wij uw begrip.
Nieuwe bouwfase
Na de weekendafsluiting start Van Gelder met de volgende bouwfase. Deze fase is van 17 juni tot 12 juli 2019 van kracht. Tijdens deze fase wordt de zuidelijke rijbaan aangepast. Ook wordt de geluidswal verder ingericht en wordt het fietspad verder aangelegd.
Let op: ook tijdens de nieuwe fase is de Arnhemseweg vanaf de Ringbaan-Noord/Methen tot de rotonde bij de Zonegge niet begaanbaar. Het kruispunt aan de Arnhemseweg blijft nog een T-splitsing.
Data weekendafsluitingen Arnhemseweg
In het weekend van 12 tot en met 14 juli vindt de derde weekendafsluiting plaats. De vierde en laatste weekendafsluiting is gepland van 30 augustus tot en met 2 september.