Weekendafsluiting Arnhemseweg Zevenaar: 12 tot 15 juli

De Arnhemseweg in Zevenaar is van vrijdag 12 juli 18.00 uur tot maandag 15 juli 07.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert dit weekend grootschalige werkzaamheden uit in het kader van de aanpassing van de Arnhemseweg.
Werkzaamheden
Op en rond de twee kruisingen in het werkgebied worden tussenlagen asfalt aangebracht. Ook past Van Gelder de tijdelijke belijning aan.
Omleidingen

Tijdens de weekendafsluiting krijgen weggebruikers te maken met omleidingen en extra reistijd tot circa 10 minuten. Vanaf de Helhoek/Helstraat tot de rotonde Zonegge/Willem de Zwijgerlaan is de Arnhemseweg volledig afgesloten. Ook de aangrenzende wegen Ringbaan-Noord (vanaf de Arnhemseweg tot Spaansmaat) en de Methen (vanaf de Arnhemseweg tot het terrein ter hoogte van het uitvaartcentrum) zijn dat weekend afgesloten voor al het doorgaand verkeer, uitgezonderd hulpdiensten.

Vanaf de A12 wordt het doorgaand verkeer via de hoofdomleidingsroute – Doesburgseweg, Ringbaan-Oost, Ringbaan-Zuid – omgeleid. Bestemmings- en fietsverkeer volgt de aangewezen route via de bebording binnen Zevenaar. Alle wijken en het centrum blijven uiteraard bereikbaar. De bushaltes Roodwilligen en Helhoek komen tijdens de afsluiting te vervallen.
Bekijk hier alvast de omleidingsroutes.

Nachtelijke werkzaamheden
Van Gelder werkt het hele weekend door om de werkzaamheden op tijd gereed te hebben. Ook in de avond- en nachturen wordt gewerkt. Direct omwonenden kunnen hierdoor (geluids)hinder ervaren. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Voor de eventuele overlast vragen wij uw begrip.
Volgende bouwfase
Door onverwachte omstandigheden in de ondergrond, heeft Van Gelder langer de tijd nodig om de weg definitief in te richten. Daarom blijft de verkeerssituatie na deze derde weekendafsluiting gelijk aan de huidige situatie. Dit geeft ruimte om de (onvoorziene) werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast neemt de vierde weekendafsluiting een extra dag in beslag om de vernieuwde Arnhemseweg daarna open te kunnen stellen. De vierde en laatste weekendafsluiting is gepland van donderdag 29 augustus 18.00 uur tot maandag 2 september 07.00 uur. Tijdens deze weekendafsluiting worden onder andere de laatste lagen asfalt aangebracht.
Meer informatie

Voor het laatste nieuws en de voortgang van het project kunt u de app Op weg in Zevenaar downloaden. Vergeet niet om het project Arnhemseweg als ‘Favoriet’ aan te vinken. U ontvangt dan meldingen als er nieuws is.