De vernieuwde Arnhemseweg is klaar voor gebruik. Op maandag 2 september hebben wethouder Carla Koers en Theo Ouwens, bedrijfsleider Noordoost-Nederland bij Van Gelder, de weg officieel geopend. De eerste weggebruikers zijn in het zonnetje gezet. Zij werden bedankt voor hun begrip en geduld tijdens de werkzaamheden en kregen koffie aangeboden voor onderweg. Ook direct omwonenden waren bij de opening van de weg aanwezig.

In maart 2019 is aannemingsmaatschappij Van Gelder gestart met de herinrichting van de Arnhemseweg. Afgelopen weekend vond de vierde en laatste weekendafsluiting plaats. Vanaf vandaag rijdt het verkeer over de vernieuwde Arnhemseweg. Dit betekent dat de grootschalige aanpassingen aan deze toegangsweg gereed zijn.

Wethouder Carla Koers: “de ingrijpende werkzaamheden aan de Arnhemseweg zijn over het algemeen goed en vlot verlopen. Het was prettig om te merken dat de meeste omwonenden veel begrip hadden voor de situatie, ondanks dat de aanpassingen voor hinder en overlast hebben gezorgd. Tijdens inloopbijeenkomsten hebben zij vooraf ook meegedacht en hebben we suggesties ontvangen die hebben bijgedragen aan het definitieve plan. Ik ben blij dat we vandaag de vernieuwde Arnhemseweg hebben geopend en dat we klaar zijn voor de toekomstige verkeersstromen.”

De Arnhemseweg heeft vanaf 2 september twee rijstroken in beide richtingen. Het kruispunt aan de Roodwilligen-Schellenkrans is voorzien van verkeerslichten en aan de zuidzijde ligt een vrijliggend fietspad. Van september tot eind december 2019 wordt de weg nog verder ingericht. De beplanting wordt aangebracht en er worden geluidreducerende voorzieningen geplaatst, zoals een muur en wal.