Deel 13: Bewoner Harrie Besselink uit zijn zorgen over leefbaarheid aan De Methen

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de jaren daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. Het werk aan de Arnhemseweg is afgerond, het werk aan de Hengelder nadert het einde. De impact van het werk is groot. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. In dit artikel spreken we met inwoner Harrie Besselink. Hij woont aan De Methen en maakt zich zorgen over de leefbaarheid. Ook komt Paul Agelink van de ODRA aan het woord over de metingen die worden uitgevoerd naar de geluid- en luchtkwaliteit in Zevenaar.

“Ik ben geen burgerlijke drammer hoor”, stelt Harrie Besselink. “Maar ik ben wel kritisch. Van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is aan De Methen geen sprake meer.” Besselink stelde kritische vragen tijdens de bewonersavonden voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Arnhemseweg, waar De Methen op uitkomt. “Voor de Arnhemseweg is daar goed naar geluisterd. Wat ze gedaan hebben om de geluidsoverlast te verminderen en fijnstof te reduceren is fantastisch”, weet Besselink. “Ze hebben er zeer veel planten in het talud geplant en een grote geluidswal geplaatst met beplanting er tegenaan. Ik denk dat de mensen die erachter wonen er wel op vooruit zijn gegaan. Nu De Methen nog.”

Al vijftig jaar grenst de achtertuin van Besselink aan De Methen. Als hij met zijn vrouw het nieuwbouwhuis in 1970 koopt, kijkt hij uit op een klein landweggetje met daarachter de weilanden. Dat veranderde snel. “De gemeente koos in de jaren ’80, ’90 niet voor een rondweg om Zevenaar heen. Toen veranderde De Methen van wijkontsluitingsweg in een drukke doorgaande weg. Ik heb eens met toenmalig wethouder Albers en projectleider Ilone Willemsen hier op het balkon gezeten om over de leefbaarheid en het woonplezier aan de Methen te praten. Het vrachtverkeer naar de industrieterreinen en het doorgaande verkeer naar Babberich raast constant voorbij. We hebben het gesprek maar binnen voortgezet.”

Groei
“Ik wil het college van Burgemeester en Wethouders binnenkort vragen stellen over de toekomstige inrichting van Zevenaar. Je kunt de vooruitgang niet stoppen. Dan zouden we met z’n allen nog in een postkoets zitten. De infrastructuur moet berekend zijn op de groei. Landelijk lukt dat niet, kijk maar naar alle files. Maar in woonwijken kan en moet je proactief handelen. Stedenbouwkundig is dat te realiseren.”

Continu proces
Besselink haalt cijfers van het RIVM naar voren. “Vanwege de gezondheid raden zij aan om scholen en tehuizen tenminste 50 meter van de weg af te plaatsen. Ons huis zit op 28 meter van de weg. Dus eigenlijk zou dit  blok afgebroken moeten worden! Dat gaat natuurlijk te ver. Maar ik verwacht wel verregaande maatregelen. Iets dat flink geluidsreducerend werkt, zoals de geluidsmuur aan de Roodwilligen.” Besselink vindt het belangrijk dat De Methen maar ook de overige belangrijke verkeersaders binnen Zevenaar onder de aandacht worden gebracht. “Het is niet alleen een kwestie van handelen bij een los project, maar de inrichting van de infrastructuur in een gemeente is een continu proces in de stedenbouw. Verkeer is net als water, het kiest altijd de kortste weg.”

Meting Arnhemseweg

Metingen
Gemeente Zevenaar neemt de zorgen rond de geluid- en luchtkwaliteit serieus en schakelde de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) in. “De luchtkwaliteit kun je meten”, legt Paul Agelink van de ODRA uit. “Geluid is moeilijker te meten. Daarom hebben we geadviseerd om een verkeerstelling te doen voorafgaand aan de reconstructie van de Arnhemseweg. En daarna een nameting. Als de A15 is doorgetrokken doen we ook nog een meting. Met rekenmodellen kun je dan uitrekenen wat dat betekent voor de geluidsbelasting op de woningen die er in de buurt liggen. Dat is nauwkeuriger dan met een geluidsmeter langs de weg gaan staan.”

Doorstroming
“In opdracht van de gemeente zijn wij aan de slag gegaan met de luchtkwaliteit. In 2018-2019 hebben we een jaar lang de stikstofdioxide en roetconcentraties – de fractie van fijnstof die verkeersgerelateerd is – gemeten op vijf locaties langs de ringbaan. Daaruit bleek dat de luchtkwaliteit in Zevenaar ruim voldoet aan de wettelijke eisen. De nameting wordt in april gestart en duurt ook een jaar. Daarna kunnen we iets zeggen over de invloed van de reconstructie op de luchtkwaliteit. Is het slechter geworden of misschien wel beter? Er is namelijk wel meer verkeer op de weg, maar als de doorstroming beter is dan kan dat toch positief uitwerken. Stilstaand verkeer is immers erg ongunstig voor de luchtkwaliteit.”