Update werkzaamheden Hengelder

Het is u vast niet ontgaan: er wordt hard gewerkt aan de weg Hengelder. Via deze update informeren wij u graag over de voortgang van het project.

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?
Er is flink gewerkt aan de parallelweg noordzijde Hengelder tussen de Edisonstraat en de Marconistraat. Ook is gestart met de aanleg van een fietspad langs de Marconistraat en Fahrenheitstraat en met de aanleg van een damwand voor de tunnel bij de kruising Marconistraat/Hengelder. In week 39 is een stoplicht geplaatst. Om oponthoud zoveel mogelijk te beperken, zijn aan beide zijden van Hengelder lichtkranten met een omrijdadvies neergezet.

Huidige werkzaamheden
Ter plaatse van de parallelweg wordt de aanleg van de riolering afgerond, waarna de rest van de fundering aangebracht kan worden. De straatmakers gaan starten met het aanbrengen van banden en het herstraten van de inritten. Over drie weken kan het asfalt erop. De damwand voor de tunnel bij de kruising Marconistraat/Hengelder is klaar. De betonbouwer is begonnen met het aanbrengen van de betonsloven.

Het aanbrengen van de damwand is inmiddels klaar.

Op de fietspaden langs de Marconistraat en Fahrenheitstraat wordt volgende week het asfalt aangebracht. Langs de noordzijde van de Hengelder (tussen
Ringbaan Oost en Marconistraat) wordt, zodra de nutsbedrijven hun werkzaamheden hebben afgerond, het nieuwe fietspad aangelegd.

De bestaande rotonde op de kruising Ringbaan Oost/Hengelder wordt vervangen door een kruising met verkeerslichten. Om dit te kunnen realiseren moet het verkeer tijdelijk omgeleid worden. De funderingen voor deze tijdelijke wegen zijn aangebracht, de asfaltering is in volle gang.

De onderbaan voor de tijdelijke noodweg wordt aangelegd.

Vervolg
Naar verwachting wordt na week 44 begonnen met de werkzaamheden aan de zuidzijde van de Hengelder. Over de bereikbaarheid gedurende die periode worden de aangelegen bedrijven nader geïnformeerd.