De grootschalige aanpassingen aan de weg Hengelder zijn gereed. Sinds 16 maart rijdt het gemotoriseerd verkeer over de vernieuwde weg Hengelder. Omdat er in de eerste maanden van het jaar veel regen is gevallen en de waterstand hierdoor hoog was, is een kleine vertraging opgelopen in de laatste bouwfase. Maar het einde is nu bijna in zicht. Tijd voor een update!

Laatste werkzaamheden
Tot 14 april werken we nog aan de verdere inrichting van de weg. We brengen de beplanting aan en plaatsen de borden en lichtmasten langs de weg.

Vanaf maandag 6 april starten we met het asfalteren van de fietspaden. Als eerste zijn de fietspaden langs de voetbalvelden aan de beurt. Ook het fietspad aan de andere zijde van de Hengelder, bij de Ringbaan Oost en aan de Edisonstraat wordt geasfalteerd. Vervolgens worden op alle plekken de rode deklagen aangebracht. Naar verwachting zijn de fietspaden vanaf vrijdag 24 april allemaal klaar voor gebruik. Tot die tijd blijft de situatie zoals het nu is en volgt het fietsverkeer de omleidingsroutes om van en naar Hengelder te fietsen.

Vertraging afbouw fietstunnel Hengelder
Bij de Edisonstraat/Hengelder wordt een bijzondere fietstunnel aangelegd die onderdeel is van de snelfietsroute (SFR-12). Ook deze tunnel is bijna klaar. De tunnel is bedoeld voor langzaam verkeer en wordt gecombineerd met een watergang. Dit komt niet vaak voor in Nederland. De tunnel krijgt twaalf ledlampen die de kernen van de gemeente Zevenaar symboliseren. De verlichting geeft de geografische ligging van de verschillende dorpen en de stad aan.

Helaas kan de aannemer momenteel niet verder met de afronding van de werkzaamheden. Vanwege het Coronavirus kunnen niet alle materialen worden geleverd vanuit het buitenland. Het is daarom nog niet mogelijk om de verlichting aan te brengen. Vanwege de veiligheid kan de tunnel daarom nog niet in gebruik worden genomen. Uiteraard hopen we deze fietsverbinding snel te kunnen openstellen voor het fietsverkeer.