Via dit nieuwsbericht praten we u graag bij over de werkzaamheden aan de weg Hengelder.
Nieuwe rijstroken krijgen vorm

Hengelder tussen Edisonstraat en Marconistraat
Het autoverkeer blijft nog tot na de jaarwisseling op de parallelweg rijden. Er wordt volop gewerkt aan het stellen van trottoirbanden en kolken langs de nieuwe rijbanen. Hier wordt, mits de weersomstandigheden dit toelaten, in de week voor Kerstmis het asfalt aangebracht. In de tweede week van januari worden deze opengesteld voor autoverkeer. Fietsers blijven voorlopig nog over het bestaande fietspad rijden.

Kruising Einsteinstraat-Hengelder-Marconistraat
Op 3 december wordt het zuidelijke gedeelte van deze kruising, inclusief fietspad langs de Einsteinstraat geasfalteerd. Vanaf 4 december wordt de fietsoversteek naar de Marconistraat verlegd naar de westzijde van de kruising, zodat tussen Einsteinstraat en Marconistraat recht overgestoken kan worden. Daarna beginnen we met de werkzaamheden op het noordelijke deel van de kruising en de reconstructie van de aansluitingen van de Einsteinstraat en Marconistraat op Hengelder.

Einsteinstraat
Deze blijft tegenover de Marconistraat afgesloten voor autoverkeer. Einsteinstraat en Lorentzstraat zijn alleen toegankelijk vanaf Hengelder tegenover de ingang van het sportpark.

Hengelder tussen Einsteinstraat westzijde en Einsteinstraat oostzijde
Het aanleggen van het nieuwe hemelwaterriool in de parallelweg vordert gestaag. Eind november is dit klaar. Inmiddels wordt ook volop gewerkt aan de fundatie van de parallelweg. De bedoeling is om nog dit jaar de asfalt-onderlagen aan te brengen.

Buurtconciërge Peter Rutten heeft de handen vol aan het schoonhouden van de wegbebakening 

Bedrijven blijven bereikbaar via met puingranulaat verharde inritten. Voor de fietsers blijft het nieuwe fietspad aan de sportparkzijde beschikbaar.

Marconistraat
De aansluiting op Hengelder blijft voorlopig voor autoverkeer afgesloten. Na 4 december wordt een klein stuk van de Marconistraat opgebroken, zodat de aansluiting op Hengelder aangepakt kan worden. Eind januari start de reconstructie van de Marconistraat tussen Hengelder en Fahrenheitstraat.
Het fietspad langs de Marconistraat en Fahrenheidstraat is klaar.

Ringbaan Oost
Autoverkeer blijft voorlopig nog op de bestaande rijbaan en rotonde rijden. Fietsers van en naar de rotonde Babberichseweg-Ringbaan Oost worden omgeleid over het fietspad langs de westzijde. Oversteken bij de rotonde is voor fietsers niet meer mogelijk. De oversteek is verplaatst naar de bestaande oversteek ter hoogte van de Douwes Dekkerstraat. Via de bypass rijden de fietsers vanaf daar naar het nieuwe fietspad langs de noordzijde Hengelder.

Doorstroming Hengelder
Regelmatig wordt de doorlooptijd van het verkeer op Hengelder gemeten. Ondanks de werkzaamheden en de snelheidsbeperking naar 30 km, is de doorlooptijd nauwelijks toegenomen. Door de regenachtige weersomstandigheden in dit jaargetijde is het lastig om de rijbaan goed schoon te houden. Ondanks dat er regelmatig geveegd wordt, is niet altijd te voorkomen dat er modder op de rijbaan ligt. Hiervoor is het belangrijk dat het autoverkeer zich niet alleen voor de wegwerkers, maar ook voor eigen veiligheid aan de snelheidsbeperking houdt.

Fietstunnel
De fundatie is klaar en met het aanbrengen van de stalen boogprofielen begint de tunnel zichtbaar vorm te krijgen. Zodra de betonsloven op de damwanden voldoende uitgehard zijn, wordt de watergang in de tunnel ontgraven en in gebruik genomen. Het fietspad door de tunnel is pas vanaf maart toegankelijk. Eind november beginnen we met het aanvullen van de tunnel. Planning is om medio januari de rijbanen boven de tunnel te asfalteren.

Aanbrengen boogconstructie tunnel

Situatie Hengelder vanaf 4 december: 

Situatie bij weg Hengelder vanaf 4 december 2019