Deel 16: samenwerking tussen waterschap en gemeente smaakt naar meer

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgde de afgelopen jaren dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. Het werk aan de Arnhemseweg en de Hengelder is inmiddels afgerond. Daarbij werd gewerkt volgens een gebiedsvisie die in 2018 samen met het Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat werd opgesteld. Het resulteerde in bijzondere samenwerking, die ultiem samenkwam in de fietstunnel bij de Hengelder. Wethouder Carla Koers en projectleider Peter Wiendels van de gemeente Zevenaar blikken samen met Heemraad Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel terug op de eerste plannen en de aanleg.

“Werk met werk maken. Kansen zien. Daar word ik blij van!” Heemraad Frank Wissink wist dat de onderhoudspaden van het waterschap groter gemaakt moesten worden, inclusief een grote keerlus voor tractoren en maaimachines. Tegelijkertijd had Zevenaar grote infrastructurele wensen. “Dus zijn we in 2018 samen een gebiedsvisie gaan maken. Waarbij we Rijkswaterstaat betrokken als financier. Met die drie partijen ontstond een hele goede samenwerking: 1 + 1 = 3!”

Stapje extra
Er waren meer wensen: er moest een ‘struinpad’ komen en ruimte voor waterberging. Ook werd een snelfietsverbinding gemaakt. Wissink: “Het zijn veel dingen en het is allemaal gelukt. Dat krijg je alleen maar voor elkaar als je wensen en werken bij elkaar kunt brengen.” Gemeentelijk projectleider Peter Wiendels vult aan: “Dit is een van de grootste projecten die we gedaan hebben. De impact voor omgeving en verkeer was groot. Dat vergde veel inspanning, afstemming en voorbereiding. Iedere partij heeft z’n eigen belang. Maar er was een natuurlijke flow met elkaar, een bijzondere klik. Dat is heel fijn. Los van alle kennis en kunde moet je het toch met elkaar doen. Dan kan dat stapje extra ook gezet worden.”

Werkbezoek
Nog vlak voor het coronavirus uitbrak, had Frank Wissink een werkbezoek aan de bouw van de fietstunnel gepland. “Ik heb alles gehoord en gezien van de projectleiders. En zelden heb ik zulke enthousiaste verhalen over de samenwerking gehoord. Bestuurlijk brengen gemeente en waterschap het werk in, maar als het dan ook nog eens op zo’n prettige manier in uitvoering gaat en in zo’n fijne samenwerking dit resultaat wordt neergezet, dan ben ik echt trots. Dit werkbezoek vergeet ik niet snel meer. Dat komt misschien ook een beetje omdat ik mijn laarzen was vergeten en tot mijn knieën in de modder stond!”

Fietstunnel
“Dat water en fietsers samen door één tunnel gaan, is heel bijzonder”, was een van de dingen die Peter Wiendels vertelde tijdens het werkbezoek. En ook de verlichting is bijzonder. Een lichtarchitect werd erbij gehaald om water en aarde te accentueren. Er schijnen spots op het water en dat reflecteert op de tunnelwand. Op de schuine wand zitten lichtspots in de vorm van de kernen van de gemeente Zevenaar. Daarin herken je dus de plattegrond van de gemeente. “Dat is wel mooi van die architecten. Die denken heel diep na, gaan terug naar de basis van Zevenaar. Dat zie je in de tunnel. Op een informatiebord bij de ingang vinden fietsers en wandelaars meer informatie. Het is een mooie beleving!” Daarnaast is het ook een technisch hoogstandje. “Het was flink puzzelen met de waterstand, de damwanden en de hellingshoek van het fietspad”, beaamt Wiendels.

Samenwerken
En nu? Carla Koers: “Dit was in zijn geheel een omvangrijk project, waarmee we de basis hebben gelegd voor het terugdringen van de files in onze regio en de doorstroming in Zevenaar hebben verbeterd. Er is in Zevenaar ook de komende jaren nog heel veel te doen, genoeg uitdagende projecten, maar dit was wel een heel bijzonder project. Zeker ook door deze prachtige tunnel, met de Zevenaars details erin!” Het waterschap kijkt al vooruit naar toekomstige gezamenlijke projecten. “Het smaakt wat ons betreft naar meer. Bijvoorbeeld rond het bedrijventerrein 7Poort. Als daar de kabels, leidingen en watergangen verlegd moeten worden, is dat een mooi moment om te kijken wat we nog extra kunnen doen en hoe we kunnen samenwerken. Elkaar weten te vinden, met laagdrempelige benadering, gewoon via je 06-nummer, dat is zo belangrijk!”