Stand van zaken werkzaamheden Hengelder – december 2019

Gelukkig heeft de winter het nog aardig laten afweten. Daardoor ligt aannemingsmaatschappij Van Gelder nog steeds op schema bij de reconstructie van de weg Hengelder. De verwachting is dat de oplevering op 31 maart 2020 gehaald wordt.

Fietstunnel
Het bouwkundige deel is, op het aanbrengen van de verlichting en de leuning langs de watergang na, klaar. We zijn al ver met het aanvullen van de tunnel.
In de tweede week van januari wordt het asfalt in de rijbanen over de tunnel aangebracht. Vanaf 16 januari is het voor autoverkeer weer mogelijk om over de tunnel heen te rijden. We beginnen dan met het verwijderen van de tijdelijke omleiding. Fietsers kunnen voorlopig nog niet door de tunnel rijden.

Bouwkundig deel van de fietstunnel is bijna klaar

Kruising Einsteinstraat-Hengelder-Marconistraat 
De zuidzijde van de kruising met het aansluitende gedeelte van de Einsteinstraat is af.
Aan de noordzijde zijn de uitstroomvoorzieningen van de hemelwaterafvoeren in de watergang aangebracht.
Na 16 januari starten we met de reconstructie van de noordzijde van de kruising en de Marconistraat tot de Fahrenheitstraat.

Aanbrengen uitstroomvoorziening in watergang kruising Hengelder – Marconistraat

Hengelder tussen Edisonstraat en Marconistraat
Alleen de asfaltdeklaag op de parallelweg en de nieuwe rijbanen ontbreekt nog. We willen graag maximale kwaliteit. Daarom brengen we deze asfaltdeklaag pas in een weekendafsluiting in de tweede helft van maart aan. De rode klinkerbestrating in het fietspad aan de zuidzijde kan pas in de laatste fase vervangen worden door asfalt, wanneer de fietsers veilig via de parallelweg omgeleid kunnen worden.

Einsteinstraat
Deze blijft tot 16 januari tegenover de Marconistraat afgesloten voor autoverkeer. Daarna openen we deze toegang naar de Einsteinstraat weer. De Einsteinstraat aan de kant van het Sportpark wordt dan tijdelijk afgesloten voor de aanleg van de rotonde.

Hengelder tussen Einsteinstraat westzijde en Einsteinstraat oostzijde
De parallelweg is geasfalteerd en open voor bestemmingsverkeer naar de aanliggende bedrijven. Voorlopig is hier nog verkeer in twee richtingen mogelijk.
Doorgaand verkeer blijft tot 16 januari op de bestaande rijbaan. Na de jaarwisseling beginnen we met het bestraten van de inritten.

Ringbaan Oost
Autoverkeer blijft voorlopig nog op de bestaande rijbaan en rotonde rijden.
Fietsers van en naar de rotonde Babberichseweg-Ringbaan Oost worden omgeleid over het fietspad langs de westzijde. Oversteken bij de rotonde is voor fietsers niet mogelijk. De oversteek is verplaatst naar de bestaande oversteek ter hoogte van de Douwes Dekkerstraat. Via de bypass rijden de fietsers vanaf daar naar het nieuwe fietspad langs de noordzijde Hengelder.

Doorstroming Hengelder
Vanaf 19 december tot 16 januari rijdt het autoverkeer vanaf de Ringbaan-Oost tot de Marconistraat over de bestaande rijbaan. Bestemmingsverkeer voor de bedrijven aan Hengelder 22 t/m 40 gebruikt de parallelweg. Vanaf de Marconistraat rijdt het verkeer over de parallelweg en de by-pass naast de tunnel richting Didam. Bekijk hier het kaartje van de situatie vanaf 16 januari:

Situatie Hengelder vanaf 16 januari_DEF

Geen werkzaamheden van 20 december tot 6 januari
In deze periode voeren we geen werkzaamheden uit.

Inloopbijeenkomst 8 januari
Op 16 januari starten we met de ombouw van de rotonde Ringbaan-Oost / Hengelder naar een kruising met verkeerslichten. Ook beginnen we met de ombouw van de kruising Hengelder / Einsteinstraat (ter hoogte van de ingang naar het sportpark) naar een rotonde. We verbeteren ook de fietsoversteek ter hoogte van de Douwes Dekkerstraat. Op 8 januari organiseren we daarom een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u zien hoe de nieuwe situatie wordt, welke verkeersmaatregelen we nemen en wat de planning is. Medewerkers van de gemeente Zevenaar en Van Gelder zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven. De inloopbijeenkomst is van 17.00-20.00 uur in het informatiecentrum aan de Hengelder 23 (achter het pand van de Slimme Jongens).