Deel 14: Projectleider en toezichthouder over saamhorigheid en technische hoogstandjes

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de jaren daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. Het werk aan de Arnhemseweg is afgerond, het werk aan de Hengelder nadert het einde. De impact van het werk is groot. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Peter Wiendels en Karst Brücker zijn twee mannen van het eerste uur. Zowel aan de Arnhemseweg als aan de Hengelder werk(t)en ze als projectleider en toezichthouder.

Peter Wiendels (links, projectleider) en Karst Brücker (rechts, toezichthouder)

Twee projecten die ongekend groot zijn voor de gemeente Zevenaar. Ga daar maar aan staan. De gemeente koos op beide projecten voor het zelfde, ervaren, projectteam en toevalligerwijs kwam – na een aanbesteding van het werk – ook dezelfde aannemer uit de bus.

Peter Wiendels, een ervaren projectleider
Projectleider Peter Wiendels zit al bijna 35 jaar in het vak en maakte alle facetten ervan mee: “ik ben ooit met een timmeropleiding begonnen en kreeg mijn eerste baan als uitvoerder bij een aannemer in Didam.” Vervolgens kwam hij in dienst van verschillende gemeentes in de regio, terwijl in de avonduren een studie civiele techniek werd afgerond. Peter werd achtereenvolgens chef buitendienst, tekenaar, werkvoorbereider, bestekschrijver en later beleidsmedewerker. “Inmiddels werk ik alweer heel wat jaren als senior projectleider. Mijn brede ervaring komt goed van pas in dit soort grote projecten.”

Hard, zacht en eerlijk
“De Hengelder is een mooi project. Natuurlijk vanwege de omvang, maar zeker ook door de bijzondere fietstunnel.” Daarnaast is het een belangrijke ontsluitingsweg, die altijd open moet blijven. De vele bedrijven aan de Hengelder hebben een groot bedrijfseconomisch belang: ‘het werk moet door’. “Je hebt daarbij de zachte kant in jezelf nodig: je moet je zelf kunnen verplaatsen in de mensen, in de omgeving. Daarnaast heb je de harde kant nodig: je hebt een job te doen, resultaat te boeken. Hard, zacht en eerlijk. Snel schakelen, als een schaap met vijf poten. Ik houd daarvan.” Peter haalt een herinnering op aan zijn werk aan de Arnhemseweg. “ Ik weet nog hoe we om 2 uur ’s nachts bij een weekendafsluiting onverwacht een put in de grond tegenkwamen. In de stromende regen en wind sta je dan ‘wat nu’. We hebben toen als team heel snel geschakeld en de vertraging tot een minimum beperkt.”

Technisch hoogstandje: de fietstunnel
De fietstunnel is een technisch hoogstandje. “Zowel het fietspad als het water gaat door dezelfde buis. Het was flink puzzelen met de waterstand, de damwanden en de hellingshoek van het fietspad. In de fietstunnel werken we met esthetische ledverlichting. Er komen spots die op het water schijnen en reflecteren op de tunnelwand. Aan de andere kant maken we gebruik van warm indirect licht. De architect heeft een filosofie van aarde en water, warm en koel dat boven in de tunnelbuis samenkomt. Op de schuine wand komen lichtspots in de vorm van de kernen van de gemeente Zevenaar. Daarin herken je dus de plattegrond van de gemeente.” Ook de rest van het project straalt hoge ambitie uit: 98% van het asfalt is bijvoorbeeld gerecycled. “Ook maken we gebruik van slimme ledverlichting die ’s nachts op bewegingssensoren werkt. De lampen gaan langzaam aan en langzaam uit. In de rotonde zit verlichting die met zonne-energie wordt opgewekt.”

Karst Brücker, toezichthouder met hart voor zijn vak
Karst Brücker is toezichthouder op het werk. Hij is het eerste aanspreekpunt tussen de aannemer en de gemeente en houdt dagelijks financieel en technisch toezicht op het project. “Je moet zelf kennis en kunde van het vak hebben. En je kunnen inleven in de ontwerpen”, vindt Karst. Via de HTS civiele techniek rolde hij in het vak als werkvoorbereider. Eerst bij ingenieursbureau Haskoning, vervolgens bij adviesbureau Evers. Maar al sinds 2000 werkt hij voor zichzelf, met een klein ingenieursbureau. Na de crisis ging hij verder als ZZP-er. “Via een groot project in Nijmegen, de snelfietsroute, ben ik steeds meer gerold in het toezichthouderschap. Ik vind dit werk nog leuker dan de werkvoorbereiding. Je bent lekker buiten, komt meer op het werk zelf. Ach, ik blijf gewoon beide doen, dat versterkt elkaar.”

Saamhorigheid
“Hier op De Hengelder leer ik veel over het werk met verschillende disciplines: grond- en waterwerk, damwanden, wegenbouw en innovaties in werkwijzen. Door nieuwe technieken zijn bijvoorbeeld nog strakkere planningen te maken. Zoals de plaatsing van damwanden. Vroeger werden die geslagen, op de Arnhemseweg werd het ‘gedrukt’ en op De Hengelder werd het met hoog frequente blokken ‘getrild’. Elke week zit het projectteam op maandag en donderdag in de speciale projectwoning aan de Roodwilligen 1. Aanwonenden mogen hier altijd binnenlopen. En ook voor ons als team werkt dat goed. Alle disciplines lopen makkelijk even bij elkaar langs. Er is veel saamhorigheid onderling. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de weekendafsluitingen. Dan komt iedereen wel even kijken.”

Het werk aan De Hengelder wordt dit voorjaar afgerond.