Onder de grond ligt de basis van Zevenaar

Deel 4: puzzelen met kabels en leidingen

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de jaren daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk zal groot zijn. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. In dit artikel spreken we met Mark Koningen, ingenieur bij Movares. Hij is vanaf het begin betrokken bij het project Op weg in Zevenaar en weet alles van de kabels en leidingen onder de grond.

Eind 2018 is gestart met het verleggen van de kabels en leidingen. Er zijn inmiddels vijf boringen gemaakt bij de ringbaan noord en aan de oostkant van de rotonde van de Schellenkrans. Een belangrijk nieuw tracé voor de kabels en leidingen komt langs de Arnhemseweg naast het voetpad van park Rosorum. Zodra alle nieuwe kabels en leidingen zijn aangelegd, wordt gestart met het verwijderen van de oude kabels en leidingen.

Drukte onder de grond

“Mensen vergeten vaak dat bij dit soort projecten, ook in de grond veel moet gebeuren”, vertelt Mark Koningen. “Het is een risicovol aspect van een project, omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Kabels en leidingen verleggen vindt voorafgaand aan het civiele werk plaats, waarbij de toekomstige situatie buiten nog niet zichtbaar is. Dat vergt veel voorbereidingstijd. Een opvallend aspect van kabels en leidingen is, dat er eigendommen van verschillende soorten bedrijven in de openbare grond worden gelegd. Nieuwe tracés moeten toekomstvast zijn en leg je het liefst voor minimaal vijftig jaar aan, maar met zoveel belanghebbende partijen valt dat in de praktijk nog wel eens tegen.”

Twaalf verschillende partijen

“Bij de Arnhemseweg hebben we bijvoorbeeld met twaalf partijen te maken”, legt Koningen uit. “Dat maakt het een uitdagende klus, waar ook juridische en kostentechnische aspecten bij om de hoek komen kijken. Bij dit project wordt ongeveer vijf kilometer aan kabels en leidingen vervangen. Ik ben sinds 2016 bij het project betrokken, heb met alle partijen contact en coördineer het werk rond de kabels en leidingen in het projectteam. Zo zorgen we er met elkaar voor dat er bijvoorbeeld geen nieuwe rioolput of een boom boven op een kabel of leiding wordt geplant.”

Voorspoedig

Het werk aan de kabels en leidingen verloopt voorspoedig. “De weersomstandigheden zijn tot nu toe redelijk gunstig geweest, hoewel het wel voorkomt dat er onder je werklaarzen tien centimeter klei geplakt zit. Maar dat scheelt mij wel tijd, want ik hoef ’s avonds niet meer naar de fitness! Zoals het er nu naar uitziet is het werk eind maart gereed. Dit is uiteraard wel afhankelijk van het weer de komende maanden. Daarna gaan we direct verder met het tweede projectdeel in Zevenaar, de reconstructie van de weg Hengelder.”