In november is gestart met het verleggen van kabels en leidingen rondom de Arnhemseweg. Deze moeten ruimte maken voor de reconstructie van de Arnhemseweg. Door het verleggen van de kabels en leidingen blijven ze toegankelijk voor onderhoud en calamiteiten.

Op 28 januari beginnen de nutsbeheerders met het verleggen van leidingen onder het fietspad ter hoogte van de kasteelwoningen. Het fietspad vanuit Duiven richting de rotonde in Zevenaar wordt hierdoor voor drie weken afgesloten en het fietsverkeer wordt omgeleid door middel van een tijdelijk pad over het Schouwpad naar de Schalmei. De omleiding zorgt ervoor dat fietsers tot 18 februari door de Schalmei en Schellenkrans fietsen. Vanaf dan kunnen fietsers weer over het bestaande fietspad aan de Arnhemseweg.

Wanneer alle werkzaamheden volgens planning verlopen liggen alle nieuwe kabels en leidingen in maart op de juiste plek in de grond en zijn deze werkzaamheden op dat moment gereed. Over specifieke tijdelijke afsluitingen van de nutsvoorzieningen informeren de nutsbedrijven de woningen die het betreft.