Deel 17: Bestuurders blikken terug op krachtige samenwerking

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgde de afgelopen jaren dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en straks kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. Het werk aan de Arnhemseweg en de Hengelder is inmiddels afgerond. De bestuurders van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en aannemer blikken terug op het werk.

“Een goede bereikbaarheid maakt dat je prettig en gezond kunt wonen, werken en leven”, stelt gedeputeerde van de provincie Gelderland Christianne van der Wal. “Het is fijn dat het onderliggende regionale wegennet nu klaar is. Naast de Arnhemseweg en de Hengelder krijgt ook de N389 straks meer verkeer te verwerken. Het nieuwe deel van de A15 lost een belangrijk knelpunt in de regionale en landelijke mobiliteit op. We betalen daarom graag mee aan het doortrekken van de A15 van Bemmel naar de A12. Het gaat trouwens niet alleen om nieuwe wegen, maar ook om het verbeteren van de fietsmogelijkheden. Parallel aan de doorgetrokken A15 komt een snelfietsroute, de F15, waarmee we het fietsen in de regio nog aantrekkelijker maken.”

Een lichtarchitect zorgde voor een uniek ontwerp bij de nieuwe fietstunnel bij Hengelder.

Gerhard Weitkamp, regiodirecteur van aannemer Van Gelder, kijkt tevreden terug op het project. “Dit soort grote werken hadden we niet eerder aan Zevenaar laten zien. We hebben eerst voor de Arnhemseweg en vervolgens voor de Hengelder een zeer ambitieus plan neergelegd. Die moet je vervolgens natuurlijk wel waarmaken. Het is mooi om te kunnen constateren dat dat is gelukt. Daarbij wil ik de geweldige samenwerking in het projectteam niet onbenoemd laten. Alles was goed op elkaar afgestemd en er was veel onderling vertrouwen. Gelukkig maar, want we hadden te maken met diverse faseringen en een hoge tijdsdruk.”

De basis voor die fijne sfeer in het project werd al in een vroeg stadium gelegd, weet wethouder Carla Koers. “We wisten dat dit een complex project zou worden, met impact op vrijwel alle inwoners, forenzen, bedrijven, verenigingen en leveranciers. We hebben daarom direct stevig ingezet op communicatie en omgevingsmanagement. Al ruim voor de daadwerkelijke werkzaamheden aanvingen, hebben we bewoners en bedrijven bij de plannen betrokken. We organiseerden diverse informatiebijeenkomsten en sessies met klankbordgroepen. En we startten de campagne ‘Op weg in Zevenaar’ met eerlijke en persoonlijke communicatie. We luisterden ook serieus naar zorgen en klachten. Waar nodig reageerden we met een persoonlijk bericht of nodigden we de mensen uit voor een gesprek.” Die aanpak betaalde zich uit: veel complimenten, weinig klachten.

Eindresultaat Arnhemseweg.

“Ik kijk met volle tevredenheid terug op dit project. Het bleef bovendien binnen het gestelde budget, en was op tijd af. Het is een nieuwe parel aan de ketting van Zevenaar! We hebben een prachtige kwaliteitsimpuls gegeven aan alle toegangswegen naar onze stad. Nu kunnen we de A15 en A12 waarmaken.”

“We hopen eind van het jaar te kunnen starten met de aanleg”, blikt Nelly Kalfs, Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, vooruit. “Dit project is heel groot en ingrijpend. Vooral het doortrekken van de A15 tussen Bemmel – waar de A15 nu ophoudt – en de aansluiting met de A12 is heftig. Daar is nu namelijk nog niks. De weg zal grotendeels parallel aan de Betuweroute komen te liggen. Maar we zijn ons terdege bewust van de impact voor de omgeving.” Aannemer GelreGroen gaat het werk uitvoeren. “Het is fantastisch dat gemeente Zevenaar de Hengelder al heeft aangepakt. Want in het plan van de aannemer zit al vroeg in het werk de aansluiting op Zevenaar Oost. Die zal eind volgend jaar al in voorlopige vorm beschikbaar zijn. Volgens de planning zal de A12 in 2023 volledig gereed zijn. En de doortrekking van de A15 is in 2024 klaar. Zolang de aansluiting op de A15 nog niet in gebruik is, blijft de huidige aansluiting ‘Griethse poort’ bestaan. Zo houdt Zevenaar dus altijd twee aansluitingen op de snelweg.”