In het nieuwe jaar start aannemingsmaatschappij Van Gelder met een nieuwe bouwfase. Vanaf 16 januari voeren zij werkzaamheden uit aan de Ringbaan-Oost en het westelijke deel van de weg Hengelder.

De huidige rotonde Ringbaan-Oost/Hengelder wijzigt in een kruising met verkeerslichten. Daarnaast komt er bij de ingang van voetbalvereniging DCS (Hengelder/Einsteinstraat) een rotonde. Ook de fietsoversteek ter hoogte van de Douwes Dekkerstraat past Van Gelder aan. Deze oversteek wordt breder en krijgt een opstelstrook om de veiligheid te verbeteren.

Gemotoriseerd verkeer wordt tijdens deze werkzaamheden omgeleid via een tijdelijke parallelweg, ook wel by-pass genoemd. Fietsers kunnen tijdens de uitvoering van het werk niet oversteken bij de huidige rotonde en de fietsoversteek bij de Douwes Dekkerstraat en worden omgeleid via de rotonde bij de Vondellaan/Schaapsdrift en het park ter hoogte van De Horst.