Strukton Rail voert, in opdracht van ProRail, werkzaamheden uit voor de spoorverbetering op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. De volgende werkzaamheden in de planning vinden in de nacht plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit grondwerk voor het tweede spoor dat wordt aangelegd. Strukton werkt in de nacht omdat er dan geen treinen rijden en de veiligheid van het treinverkeer en medewerkers wordt geborgd.

De grondwerkzaamheden in de nacht (23.00 – 06.00 uur) starten vanaf dinsdag 23 april en zijn woensdag 30 mei gereed. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de spoorkruising met de A12 tot aan het stationsgebied van Zevenaar. Dit betekent dat o.a. de woonwijk Groot Holthuizen in deze periode enige hinder ondervindt. De direct omwonenden van het spoor zijn per brief hierover geïnformeerd.

Verwachte hinder
Strukton doet haar uiterste best om de overlast voor u te beperken. Bijvoorbeeld door machines en werkverlichting niet langer aan te laten dan strikt noodzakelijk is. Ander voorbeeld is dat het benodigde zand en de uitkomende grond overdag aangevoerd en afgevoerd wordt, vanuit de nabij gelegen depots. Dit beperkt de transportbewegingen in de nacht. Ondanks deze extra maatregelen is het echter niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige licht- en geluidsoverlast veroorzaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de treindienstregeling voor reizigers.
Meer informatie over het project
Meer informatie over de ‘Spoorverbetering Zevenaar-Didam-Wehl’ vindt u op: www.prorail.nl/projecten/zevenaar of www.opweginzevenaar.nl.