Nachtwerkzaamheden spoor Zevenaar – Didam – Wehl: 28 oktober t/m 20 december 2019

Tussen 28 oktober en 20 december voert Strukton Rail in opdracht van ProRail tussen 23.00 – 05.00 uur afrondende werkzaamheden uit aan het nieuwe spoor tussen Zevenaar, Didam en Wehl. Het gaat hier om het maken van een schouwpad naast het spoor voor inspectiedoeleinden en het onderhoud van de bermen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd over het hele spoortraject vanaf station Zevenaar tot aan station Wehl. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Geen wijzigingen in treindienstregeling
De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de treindienstregeling voor reizigers.

Verwachte hinder omwonenden
Strukton Rail doet haar uiterste best om hinder te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt geen gebruik gemaakt van zwaar materieel. Machines en werkverlichting staan niet langer aan dan strikt noodzakelijk is. Ondanks de maatregelen kan er toch enige geluids- en verlichtingsoverlast zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Meer informatie over de “Spoorverbetering Zevenaar-Didam-Wehl” vindt u op: www.prorail.nl/zevenaar.