deel 7: in gesprek met allard postema van strukton rail

Om Nederland nu en in de toekomst per spoor te blijven verbinden, is werken aan het spoor onvermijdelijk. Dit zorgt soms ook voor overlast. Daar kun je niet onderuit. Maar is ’s nachts werken echt nodig? Wat doet aannemer Strukton Rail om de overlast voor de omgeving en treinreizigers zo beperkt mogelijk te houden bij de Spoorverbetering Zevenaar-Didam-Wehl? We spreken Allard Postema, omgevingsmanager Strukton Rail.

Nachtgaten en treinvrije periodes
‘We doen alles wat mogelijk is binnen de normale werktijden: van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Daarbij rijden de treinen gewoon door. Maar er is werk, dat alleen kan worden gedaan vanaf het spoor. Daarvoor vragen we zogenaamde ‘nachtgaten’, nachten waarin we van ProRail mogen werken, en treinvrije periodes aan. Bij de Spoorverbetering Zevenaar-Didam-Wehl rijden er geen treinen in het weekend van 23 en 24 maart. Een langere treinvrije periode van zestien aaneengesloten dagen valt in de zomervakantie. Dan reizen er minder mensen voor hun werk. Ook maken scholieren minder gebruik van de trein, omdat de scholen en universiteiten grotendeels gesloten zijn. Als we in de nacht werken, is er dus de minste overlast voor reizigers.’

Licht, trillingen en stof
‘Bij de bouw van de onderdoorgang van de Babberichseweg gebruiken we aangepast licht. Zo verstoren we de vleermuizen niet, die vlakbij ons werkgebied een vliegroute hebben. Daarnaast hebben we gekozen voor een stillere bouwmethode, waarbij de omgeving geen last heeft van trillingen. Tijdens droge periodes zetten we waterwagens in. Dat scheelt veel opwaaiend stof bij grondtransport.’

Veiligheid staat voorop
‘De hekken om ons bouwterrein zorgen ervoor dat voorbijgangers op veilige afstand blijven. Ook geven we de in- en uitritten voor het bouwverkeer duidelijk aan met borden. Omringend verkeer wordt gevraagd langzamer te rijden. Als het nodig is, zetten we verkeersregelaars in. Mocht er in een keer veel transport zijn met bijvoorbeeld vrachtwagens, dan informeren we alle partijen die hiervan op de hoogte moeten zijn: hulpdiensten, bedrijven en scholen waar activiteiten voor de deur plaatsvinden.’

Weten wat er speelt
‘Met alle belanghebbenden hebben we regelmatig contact. Om hen op de hoogte te brengen van mogelijke overlast, maar ook om te horen wat er speelt. We hebben doorlopend contactmomenten via inloopspreekuren, informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we waar nodig persoonlijk contact. Natuurlijk kunt u opmerkingen, vragen, klachten én complimenten doorgeven. Contactgegevens vindt u op de projectwebsite.