Inloopbijeenkomst aanpassing weg Hengelder

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de aanpassing van de weg Hengelder. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 december, van 13.00 tot 17.30 uur bij Cito Benelux, Hengelder 56 in Zevenaar.

Plannen weg Hengelder

In april maakten wij de definitieve plannen van de aanpassing van de weg Hengelder en de Arnhemseweg bekend. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven stroomlijnen, is het noodzakelijk om de inrichting van de weg Hengelder aan te passen.

De weg Hengelder krijgt twee parallelwegen (ventwegen) en de doorgaande weg krijgt een middenberm. De huidige rotonde aan de weg Hengelder en de Ringbaan Oost wordt een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast komt er een rotonde op het kruispunt met de Einsteinstraat ter hoogte van het sportpark en wordt de Marconistraat weer twee rijrichtingen. Een vrijliggend tweerichtingenfietspad zorgt voor een veilige doorstroming van het fietsverkeer.

Inloopbijeenkomst

Nu we het werk binnenkort gaan aanbesteden, nodigen wij u graag uit voor een inloopbijeenkomst op 10 december. Wij informeren u deze middag graag over de inrichting van de weg Hengelder, de voorbereidende werkzaamheden (zoals het weghalen van bomen/beplanting en het verleggen van kabels en leidingen) en mogelijke hinder door omleidingen of tijdelijke afsluitingen. Ook de planning en de wijze van aanbesteden komt aan bod. Medewerkers van de gemeente Zevenaar en de aannemer van de voorbereidende werkzaamheden zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Graag tot ziens op 10 december.