Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond over de aanpassing van de Arnhemseweg. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Kerkstraat 27 in Zevenaar.

Plannen Arnhemseweg

In april maakten wij de definitieve plannen van de aanpassing van de Arnhemseweg en de weg Hengelder bekend. De Arnhemseweg krijgt twee rijstroken in beide richtingen. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven stroomlijnen, is deze verbreding van de Arnhemseweg noodzakelijk.

De huidige rotonde tussen Roodwilligen en Schellenkrans wordt een kruising met verkeerslichten. Daarnaast nemen we maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. De maatregelen bestaan uit het toepassen van stiller asfalt en het aanleggen van een geluidmuur en geluidwal. Aan de zuidzijde komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen.

Inloopbijeenkomst

Nu de zomer voorbij is, nodigen wij u graag uit voor een inloopbijeenkomst op 8 oktober. Hier informeren wij u over de inrichting van de Arnhemseweg, de voorbereidende werkzaamheden (zoals het weghalen van bomen/beplanting en het verleggen van kabels en leidingen) en mogelijke hinder door omleidingen of tijdelijke afsluitingen. Ook de planning en de fasering komt aan bod. Medewerkers van de gemeente Zevenaar en de aannemer van de voorbereidende werkzaamheden zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.