Deel 12: deze maand aanplant struiken, lage bomen en 135 grote eiken langs nieuwe Arnhemseweg

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de jaren daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de Hengelder. Het werk aan de Arnhemseweg zelf is afgerond, maar de komende weken brengt de aannemer al het groen aan, waaronder de bomen, vaste planten en hagen. Daarmee komt de oude laanstructuur weer tot leven. De gemeente informeert u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk aan de toegangswegen met zich meebrengt. In dit artikel spreken we met Dick Molema, beleidsmedewerker groen van de gemeente Zevenaar.

Dick Molema, Beleidsmedewerker groen, natuur en
Dick Molema, Beleidsmedewerker groen, natuur en
landschap bij de gemeente Zevenaar

De Arnhemseweg is in september geopend voor het verkeer, maar de vierbaans toegangsweg ziet er nog niet zo gezellig uit. Daar komt verandering in met de aanplant van hagen, kleurrijke struiken en maar liefst vier rijen bomen. Zo sluit de Arnhemseweg weer aan op de cultuurhistorische laanstructuur van de oude route tussen Duitsland en Arnhem. “Zodra je de bebouwde kom van Zevenaar in rijdt, waaieren de twee rijen bomen langs de provinciale weg uit tot een vier rijen dikke groene entree van de stad”, legt beleidsmedewerker groen, Dick Molema, uit. “In samenspraak met de omwonenden is daar een flink groenplan voor opgesteld.”

Eiken
De komende weken worden 135 eiken geplant. De plantgaten zijn gegraven – inclusief voedingsstoffen –, de boompalen en diverse nieuw geplante lagere bomen en struiken wachten op de komst van ‘de grote jongens’. “Bomen van 20 tot 25 cm omtrek, die al 4 tot 5 meter hoog zijn. Ze zijn inmiddels uitgezocht bij de kweker. Maar eerst moet er nog wat nachtvorst overheen. De boom verliest dan zijn blad en raakt in rust. Dat is een goed moment om de boom te planten.” Eiken dat doet denken aan de eikenprocessierups. Is dat wel handig? “We sluiten aan op de cultuurhistorische laan die in zijn geheel uit eiken bestaat. De bomen zijn nu nog jong en hebben dan
nog geen last van de eikenprocessierups. Voor de langere termijn hebben we gekeken naar hoge begroeiing, waarmee we gunstige omstandigheden creëren voor vleermuizen, vogels en andere natuurlijke vijanden van de processierups.” Nog eens 102 bomen, die gekapt moesten worden voor de aanleg van de weg, worden volgend jaar elders in Zevenaar herplant.

Snelheid
De hagen langs de Arnhemseweg zijn een mooi groen element met een dubbele missie: naast de esthetische functie doen ze dienst als natuurlijke snelheidsremmer. “Door de hagen en struiken dicht langs de weg te plaatsen, wordt het profiel van de weg optisch versmald. Daarmee kunnen we de snelheid van auto’s een klein beetje beïnvloeden.” De aannemer zorgt de komende drie jaar voor het onderhoud van al het groen. “Daarmee maken we hem mede verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de bomen en struiken.”

Beleid
Natuur is de passie van Dick Molema. Hij ging cultuur- en landschapstechniek studeren en gaf later nog een tijdje les in plant- en boomonderhoud. Al snel kwam Dick bij de gemeente Zevenaar werken. Eerst in de uitvoering en later in beleid. “Ik kijk in mijn werk vooral naar de langere termijn en neem daar de gevolgen van klimaatverandering
en bomenziektes in mee. Verhoudingsgewijs zijn in Zevenaar overigens nog maar weinig bomen uitgevallen door de toenemende droogte. Dat komt door de relatief vochtige ondergrond.”

Natuurgids
Ook in het weekend onderhoudt Dick zijn passie. “Ik werk als natuurgids in Arnhem en neem mensen vaak mee door de mooiste parken van de stad. Wandelaars wat bijbrengen en de verwondering in hun ogen zien. Even stilstaan op een plek waar je normaal gesproken hard doorheen fietst of zomaar doorheen wandelt. Mensen
bewust maken van de processen van planten en dieren of van de historische waarde van een plek. Als ik dat kan bereiken, dat vind ik mooi!