Deel 2: uitleg over de noodzakelijke bomenkap die half oktober plaatsvindt

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de jaren daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk zal groot zijn. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Daar waar ‘grijs’ wordt uitgebreid, moet ‘groen’ onvermijdelijk wijken. Half oktober worden de bomen rond de Arnhemseweg gekapt. Dat wordt zorgvuldig voorbereid, legt ecoloog Geoffrey de Rooij in dit artikel uit.

Geoffrey de Rooij werkt sinds 2010 als adviseur ecologie bij Royal HaskoningDHV. “We doen onderzoek naar bijzondere soorten, maken bomeninventarisaties en schrijven beheer- en inrichtingsplannen.” Vanaf december vorig jaar is De Rooij als onafhankelijk adviseur betrokken bij het werk aan de Arnhemseweg en de weg Hengelder. “We hebben verschillende inventarisatierondes gedaan en daarmee in kaart gebracht welke bomen en struiken er langs de wegen staan.”

Herplantingsplicht
In het ontwerp van de wegen zijn de bomen ingetekend. “Zo weten we precies welke boom gekapt moet worden en welke boom kan blijven staan. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Ook bij dit project geldt een herplantingsplicht: het aantal bomen dat gekapt gaat worden wordt teruggeplant. Dat lukt niet helemaal rond de nieuwe weg. Daarom zullen we ook elders in de gemeente Zevenaar bomen terugplanten.”

Mooi en duurzaam
De Rooij praat vol passie over zijn werk. “Mijn grote wens is om Nederland mooier en duurzamer te maken. Als er dan toch ‘grijze’ ontwikkelingen nodig zijn, dan kun je ze maar beter zo natuurvriendelijk en duurzaam mogelijk realiseren. Daar maak ik mij hard voor.” Als kind voelde hij zich al struinend in het bos op zijn best. “Mijn toenmalige decaan tipte mij om op de Hogeschool Larenstein de studie Bos-en Natuurbeheer te doen.” Hij studeerde er af in de richting natuur en landschap en houdt zich in zijn werk veel bezig met gebiedsontwikkeling. “Vaak doe ik eerst een quick scan van de aanwezige natuur. Zijn er bijvoorbeeld beschermde soorten aanwezig? Of heeft het plan invloed op beschermde soorten en gebieden in de omgeving?”

Zomereiken en winterlindes
“Langs de Arnhemseweg staan zomereiken, hazelaars, kleinere essen, haagbeuken, iepen en veldesdoorns”, somt hij op. “Zevenaar is al in de middeleeuwen ontstaan en de Arnhemseweg was de route richting Arnhem. In de zomereiken zit veel historie: ze markeren van oudsher deze route. En dat houden we zo! Veel bomen moeten in verband met de verbreding gekapt worden. Na de verbreding worden nieuwe zomereiken geplant. Hiermee sluiten we aan op de historische structuur van de eiken langs de Arnhemseweg.” Er komen ook winterlindes, die plant de gemeente langs de Ringbaan Noord. Overigens zijn er geen beschermde diersoorten – zoals vleermuizen of zeldzame broedvogels – gevonden waar rekening mee moet worden gehouden. “De algemene vogelsoorten die er veel zitten, zoals de grote bonte specht, merel, houtduif, roodborst en winterkoning, kunnen in de directe omgeving genoeg nieuwe broedplekken vinden.”

Een laatste check
Voordat de bomen worden gekapt maakt De Rooij een laatste ronde langs de wegen. “In deze periode kunnen er incidenteel nog vogels broeden. Al is de kans klein. Als er een nest gevonden wordt, dan mag de boom pas gekapt worden als de jongen zijn uitgevlogen. We gaan daar heel zorgvuldig mee om.” Op 18 en 19 oktober wordt gestart met de voorbereidingen voor de bomenkap. Op zaterdag 20 oktober worden de bomen weggehaald. De Arnhemseweg is dan gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer.

Tweede leven
Vijf gekapte bomen worden in verschillende speeltuinen gebruikt als ‘natuurlijk speeltoestel’, waarbij de stam en de takken zoveel mogelijk intact worden gelaten. Zo krijgen ze dus een ‘tweede leven’ voor de nieuwe generatie van Zevenaar!