Deel 1: aanleiding en uitleg omvangrijke wegwerkzaamheden in en rond Zevenaar

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de jaren daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk zal groot zijn. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Vanaf nu leest u elke maand een interview met verschillende betrokkenen. Vandaag deel 1, met wethouder Carla Koers en omgevingsmanager van Rijkswaterstaat Peter van t Hoog.

Al zeker tien jaar is de hoeveelheid files en opstoppingen in deze regio veel te groot”, legt wethouder Carla Koers uit. Verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15 vinden zowel Rijkswaterstaat, provincie als gemeente daarom noodzakelijk. De huidige afrit aan de A12 bij de Griethse Poort maakt plaats voor een nieuwe afrit ter hoogte van BusinessPark 7Poort aan de weg Hengelder. Ook realiseert Rijkswaterstaat een aansluiting op de A15 ter hoogte van de Arnhemseweg/N810. Koers: “dit betekent dat de gemeente de Arnhemseweg en de weg Hengelder gaat aanpassen aan de nieuwe verkeersstromen. We doen er alles aan om Zevenaar goed bereikbaar te houden. Met de aanpassing van beide wegen heb ik daar het volste vertrouwen in.”


Poort naar Rotterdam
Omgevingsmanager Peter van ’t Hoog licht het landelijk belang toe. Zevenaar is de ‘poort naar Duitsland’ en wordt daarnaast – met de verlengde A15 – de ‘poort naar Rotterdam’. Ook in de regio Arnhem – Nijmegen zal de doorstroming verbeteren: “Vanaf knooppunt Ressen richting de A12 leggen we twaalf kilometer nieuwe weg aan. Dat gebeurt niet vaak meer. Bij het toekomstige knooppunt De Liemers wordt de aansluiting tussen de A15 en A12 gemaakt. Daarnaast worden de huidige A12 en A15 verbreed en werken we in totaal aan 33 kilometer rijksweg.” Voordat het zover is, moet het wegennet in Zevenaar aangepast worden zodat het straks kan aansluiten op de nieuwe af- en toeritten. Dat gebeurt in 2018 (voorbereidende werkzaamheden) en 2019/2020 (aanpassing Arnhemseweg en de weg Hengelder ).

Klankbordgroep
Zevenaar trekt nadrukkelijk samen op met de inwoners en lokale bedrijven. Koers: “we proberen op verschillende niveaus te informeren en in gesprek te zijn. Zo zijn er veelvuldig sessies georganiseerd met de klankbordgroep, waarna het ontwerp van de wegen op een aantal punten is aangepast. Deze groep inwoners en ondernemers blijft ook tijdens de werkzaamheden ons klankbord. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met direct aanwonenden en bedrijven over de inrichting van de wegen. Daarnaast betrekken we alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden met bijvoorbeeld artikelen, de website en diverse informatieavonden bij dit grote project. Hinder gaat het zeker veroorzaken. Maar het verlicht wel als weggebruikers goed op de hoogte zijn van de afsluitingen en omleidingen.”

Geluid en fijnstof
De hoeveelheid geluid en fijnstof is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. “Daarom vindt er bij de ringstructuur en de ontsluitingswegen van Zevenaar een 0-meting plaats. Met het gebruik van zogenaamd ‘stil asfalt’ en slimme plaatsing van een geluidswal en muur aan de Arnhemseweg willen we zoveel mogelijk geluid en fijnstof ‘afvangen’. Ook na de werkzaamheden blijven wij  dit monitoren.”

Kloppend hart
De komende aanpassingen aan het wegennet brengt Zevenaar een flinke stap verder. Koers: “de A12 en A15 zijn de slagaders om ons heen. Het is voor ons zaak om de hoofdaders van Zevenaar daar goed op aan te sluiten. Zodat ons hart – onze binnenstad – volop blijft kloppen. Zie de werkzaamheden dus maar als een fikse dotter-operatie!”

Samenwerking

“De voorbereidingen van het werk lopen goed”, constateert Koers. “We hebben intensief overleg met Rijkswaterstaat, de provincie en buurtgemeenten.” Van t Hoog bevestigt de fijne samenwerking. “De partijen in deze regio leveren bovendien een belangrijke financiële bijdrage. Het is dus echt een gezamenlijk project!”

Kijk voor meer informatie op: www.opweginzevenaar.nl en www.rws.nl/via15