Deel 9: Procesmanager en aannemer aan het woord

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de periode daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk zal groot zijn. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Aan de Arnhemseweg ging op 28 februari de eerste (symbolische) schop in de grond. Procesmanager Ilone Willemsen en regiodirecteur Gerhard Weitkamp van aannemer Van Gelder stellen zich in dit artikel aan u voor.

Ilone Willemsen van de gemeente Zevenaar richt zich als procesmanager op strategische vraagstukken die spelen tijdens een infrastructureel project: “Ik houd me bezig met het gehele proces en de afstemming met alle betrokkenen zoals verschillende overheden, organisaties en de politiek. Met als doel natuurlijk het project tot een goed resultaat te brengen.” Aannemer Van Gelder neemt de uitvoering van het project op zich. Regio Zevenaar is het kloppende hart van het bedrijf. “Het is voor ons een project dicht bij huis. Veel van onze mensen wonen en werken in deze regio. Daarom zijn we erg blij dat we dit project mogen doen!”, aldus Gerhard Weitkamp, regiodirecteur bij Van Gelder.

Subsidie
De realisatie van het project is mogelijk door een subsidie van de provincie Gelderland. Ilone Willemsen legt uit: “Het belang van de vernieuwing van deze wegen is groot, voor zowel de provincie als de gemeente. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven stroomlijnen is een aanpassing van de Arnhemseweg en de weg Hengelder noodzakelijk. Zo blijft Zevenaar goed bereikbaar.”

Ilone Willemsen

Complex, dynamisch en interessant
Wat zowel Gerhard Weitkamp als Ilone Willemsen bijzonder vinden aan dit project is de infrastructurele complexheid. Gerhard vertelt: “We moeten ervoor zorgen dat het verkeer goed blijft doorstromen tijdens de bouw. Dat maakt het een complex, maar ook heel interessant project.” Ilone herkent dit: “Het is een complex, maar dynamisch project. Er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, dat maakt het een hele uitdaging. Gelukkig werken we met een team met bevlogen vakmensen.”

Veiligheid en bereikbaarheid
Aannemer Van Gelder wil de veiligheid en de bereikbaarheid voor alle inwoners en weggebruikers waarborgen. Er blijft een goede verkeersdoorstroming. De wegen worden dan ook alleen op enkele rustige momenten (vier weekenden gedurende de uitvoeringsperiode) afgesloten. “Met vol geweld kunnen we dan in één weekend een heel kruispunt veilig aanpakken. Zo kunnen we de overlast zo beperkt mogelijk houden.”, legt Gerhard uit.

Gerhard Weitkamp

Snel en modern informeren
Open communicatie is van groot belang. Er is een app geïntroduceerd waar alle informatie in te vinden is en waar mensen snel op de hoogte worden gebracht. “Op een snelle en moderne manier informeren, dat is wat deze app ons biedt. Via de app krijgen mensen bericht wanneer er bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten, zodat je een andere route naar je werk kunt nemen”, vertelt Ilone.

Hinder beperken
Ilone en Gerhard beseffen dat de bouw de komende periode impact gaat hebben op het dagelijks leven van mensen: “Niet iedereen is hier blij mee. Er zal hinder worden ervaren door het werk, maar we proberen met iedereen goed rekening te houden. We houden de bouw zo kort en beperkt mogelijk.”

Direct contact
“We zijn toegankelijk voor de hele omgeving. Ons projectbureau zit dicht bij de bouw (Roodwilligen 1), dus kom vooral even binnen als er vragen of opmerkingen zijn. We leggen graag uit waarom we bepaalde keuzes moeten maken. Als er problemen zijn, ondernemen we actie als dat mogelijk is.”, aldus Ilone. Ook voor Van Gelder is dit van groot belang: “Wij staan voor direct contact met de bewoners. We willen de drempel graag laag houden om ons aan te spreken als er vragen of opmerkingen zijn. Daarom zijn we altijd persoonlijk aanwezig bij spreekuren. Dus schroom niet om een vraag te komen stellen!”