Deel 9: Projectleider Frank Salemink: ‘Mooi werk, waar alle disciplines in samenkomen.’

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de periode daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk is groot. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Het werk aan de Arnhemseweg is gestart. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert het werk uit en Frank Salemink is projectleider. Hij neemt u mee in de stand van zaken rond het werk.

Het grote werk is begonnen: aannemersbedrijf Van Gelder werkt volop aan de Arnhemseweg . Binnenkort volgt de eerste weekendafsluiting, waarbij het gehele werkvak (vanaf de kruising met de ring tot en met de Roodwilligen) volledig wordt afgesloten voor al het verkeer. Een afsluiting met impact dus. “Nou inderdaad. We hebben in totaal vier weekendafsluitingen nodig om het werk goed uit te kunnen voeren”, legt Frank Salemink uit.

Weekendafsluiting
“Deze eerste weekendafsluiting begint vrijdagavond 3 mei om 18:00 uur en eindigt maandagochtend 6 mei om 07:00 uur. We gaan de duiker onder de weg verwijderen en een nieuwe plaatsen. Ook brengen we asfalt aan voor de tijdelijke verkeerssituatie.” De weekendafsluitingen zijn nodig om de veiligheid te waarborgen.

De andere weekendafsluitingen zijn:

• 14-16 juni
• 12-14 juli
• 30 augustus – 1 september

Veelzijdig project
Frank werkte ruim 9 jaar als uitvoerder voor Van Gelder en mag zich sinds 1,5 jaar projectleider noemen. “Binnen deze regio pak ik diverse werken op. Dit project is wel heel mooi want alle disciplines zitten erin: riolering, asfalt, grondwerk, zelfs een stukje bouw met de geluidsmuur en een duiker, de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties. Als projectleider laat je ieder zo goed mogelijk zijn eigen ding doen. Daar sturing aan geven, dat vind ik mooi. En als iedereen zijn werk goed uitvoert en de klant tevreden is, dan kunnen wij als aannemer en onderaannemers ook tevreden zijn.”

Planning
Of Frank en zijn team op schema blijven liggen, heeft natuurlijk ook te maken met het weer. “We hebben al een flink natte periode gehad en met de kleigrond rond de Arnhemseweg kun je dan niet alles doen. Maar we proberen ons werk erop aan te passen en dat is tot nu toe goed gelukt!”