Bomenkap Hengelder

Vanaf maandag 14 januari worden de bomen aan en rond de weg Hengelder verwijderd. De werkzaamheden duren circa drie weken en zijn naar verwachting op 1 februari gereed. De weg Hengelder blijft in deze periode bereikbaar, waarbij het verkeer minimaal wordt gehinderd.

Werkzaamheden

In week 3 en 4 worden de bomen gekapt. De bomen aan het pad tussen de sportvelden worden als eerste gerooid. Daarna volgen een aantal bomen aan de Edisonstraat. Het verwijderen van de bomen aan de weg Hengelder vindt plaats vanaf de zijde Didam richting de Ringbaan Oost in Zevenaar. Alle werkzaamheden worden buiten de spitsuren uitgevoerd. Door het gebruik van rijdende afzettingen ondervindt het verkeer minimale hinder. In week 5 volgen opruimwerkzaamheden langs de hoofdrijbaan.

Herplanten bomen

Tijdens de werkzaamheden worden aan de weg Hengelder 315 bomen gekapt. Dit zijn kleine en grotere bomen. Ook worden bosschages verwijderd. In totaal worden 190 bomen teruggeplaatst langs de weg Hengelder. Nog 125 bomen worden elders binnen de gemeente Zevenaar herplant op nader te bepalen locaties. Dit gebeurt in ieder geval binnen drie jaar na afronding van het project.

Aanpassen weg Hengelder

De weg Hengelder in Zevenaar wordt aangepast. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven stroomlijnen, is het noodzakelijk om de inrichting van de weg Hengelder aan te passen.