De Arnhemseweg in Zevenaar is zaterdag 20 oktober tussen de komgrens en de Ringbaan Noord afgesloten voor al het verkeer vanwege het verwijderen van bomen. Het verkeer wordt op deze zaterdag via de Doesburgseweg omgeleid. Het verkeer van en naar Roodwilligen kan de rotonde aan de Arnhemseweg recht oversteken richting de Methen. De wijk blijft bereikbaar.

Werkzaamheden
Op donderdag 18 oktober begint het kappen van de bomen. Dan worden de bomen gerooid waarbij het verkeer minimaal wordt gehinderd. Op vrijdag 19 oktober worden bosschages aan de zuidzijde van de Arnhemseweg gekapt. Hiervoor wordt het fietspad en het voetpad in het park op 19 en 20 oktober afgesloten. Fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via het fietspad aan de andere zijde (Altbroek) van de Arnhemseweg.

Op 19 oktober worden ook de bomen bij de rotonde Roodwilligen-Schellekrans-Arnhemseweg en de kruising Methen-Arnhemseweg-Ringbaan Noord gekapt. Dit gebeurt buiten de spits. Het verkeer wordt op dat moment door verkeersregelaars in goede banen geleid. Op zaterdag 20 oktober worden resterende bomen gekapt en boomwortels verwijderd. Zaterdagavond rond 20.00 uur zijn de werkzaamheden gereed en wordt de omleiding opgeheven.

Herplanten bomen
Tijdens de werkzaamheden worden aan de Arnhemseweg 262 bomen gekapt (ook in bosschages). Hiernaast wordt bij 19 bomen tijdens het werk de kap pas bepaald. Mogelijk kunnen deze bomen gespaard worden, dit is maatwerk. Het gaat hiermee om 281 bomen in totaal (114 langs de weg en 167 in bosschages). Hiervoor worden 175 bomen teruggeplaatst langs de Arnhemseweg. Nog 102 bomen worden elders binnen de gemeente Zevenaar herplant op nader te bepalen locaties. Dit gebeurt in ieder geval binnen een jaar na afronding van het project.

De Arnhemseweg in Zevenaar wordt aangepast. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Om het verkeer in de toekomst goed te blijven stroomlijnen, is een verbreding van de Arnhemseweg noodzakelijk. Zo is en blijft Zevenaar goed bereikbaar.