Vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, gemeente Zevenaar en aannemingsmaatschappij Van Gelder zetten de eerste schop in de grond
Deel 8: Bestuurders over het belang van de nieuwe wegen voor de provincie en de gemeente

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de periode daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk zal groot zijn. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Verschillende bestuurders uit de provincie Gelderland en de gemeente Zevenaar zijn hard aan het werk om dit in goede banen te leiden. In dit artikel komen gedeputeerde van de provincie Gelderland Conny Bieze, burgemeester Lucien van Riswijk en wethouder Carla Koers aan het woord.

De reconstructie van de Arnhemseweg en de Hengelder is een belangrijk project, zowel voor de provincie Gelderland als voor de gemeente Zevenaar. Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland, vertelt: “We zien dagelijks dat de wegen rondom Zevenaar vastlopen. Om in Gelderland de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid te behouden pakt Rijkswaterstaat de A12 en de A15 aan. Ook het onderliggende gemeentelijke wegennetwerk moet goed aansluiten op die nieuwe snelwegen.”

Plan ViA15
Het plan om de A15 door te trekken en de A12 te verbreden ligt al een lange tijd bij Rijkswaterstaat. “Doordat er steeds meer en langere files zijn rondom onder andere Arnhem en Nijmegen is het plan versneld. Het project ViA15 kan veel van deze files namelijk voorkomen”, aldus gedeputeerde Conny Bieze. Wethouder Carla Koers overlegt met de verschillende betrokken gemeenten en met Rijkswaterstaat hoe het plan ViA15 gaat inpassen in de eigen gemeente: “Ik zorg ervoor dat ook de belangen van Zevenaar behartigd worden bij Rijkswaterstaat.”

Belang van de wegen voor provincie en gemeente
Door het aanpakken van de gemeentelijke wegen wordt de last van de grote werkzaamheden van ViA15 opgevangen en blijft de doorstroming in Zevenaar goed. Ook burgemeester Lucien van Riswijk ziet het belang: “Als we deze wegen nu niet aanpakken dan zal onder andere het bedrijventerrein niet goed bereikbaar meer zijn. Dat is slecht voor onze werkgelegenheid. De voordelen van het nieuwe wegennetwerk zijn straks voor alle inwoners en weggebruikers groot.”

Nu overlast, straks minder drukte
Conny Bieze vindt het belangrijk dat de overlast door de werkzaamheden goed opgevangen wordt: “Voor veel mensen die hier wonen lijkt het alsof zij benadeeld worden door de keuzes van Rijkswaterstaat. In hun straat gaat namelijk alles op de schop. Daarom willen we zo duurzaam en netjes mogelijk werken, om zo de overlast zo laag en kort mogelijk te houden. Ook zorgen we dat de wegen in Zevenaar straks goed passen in de nieuwe situatie van de A15 en de A12”. Carla Koers begrijpt dat de bouw gaat zorgen voor overlast: “Maar uiteindelijk krijgt Zevenaar een mooie entree waar het verkeer goed doorrijdt en er minder files zijn. Dat is prettig voor onze inwoners en bezoekers.” In voorbereiding op de bouw van de nieuwe wegen werden veel bomen gekapt: “Dat gaf veel treurnis. Zij moesten wijken om de nieuwe weg te kunnen maken. Er is gezorgd dat een aantal gekapte bomen een tweede leven heeft gekregen en dat er bomen terugkomen in de nieuwe situatie.”

Luisteren naar de bewoners
De wethouder heeft zich hard gemaakt om alle betrokkenen binnen dit project een stem te geven. Met behulp van de klankbordgroep en bewonersavonden werden verschillende maatregelen meegenomen in het plan. “We hebben geluisterd naar de omwonenden. Zo komt er stil asfalt, verschillende geluidswallen en -muren en wordt er veel groen teruggeplaatst zodat fijnstof en geluid nog beter opgevangen worden.” Ook houdt ze de vinger aan de pols voor goede bereikbaarheid van het centrum van Zevenaar: “Het is niet goed voor de economie als Zevenaar compleet wordt afgesloten, dus hebben we afspraken gemaakt met de aannemer dat het centrum zo veel mogelijk bereikbaar moet blijven.”