Deel 10: thuiswedstrijd voor Van Gelder

De verkeersstromen in en rond Zevenaar veranderen de komende jaren. Met de aanleg en verbreding van wegen blijft de stad goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en andere reizigers. Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding van de A12 en de verlenging van de A15. De gemeente zorgt in de periode daarvoor dat de toegangswegen in Zevenaar toekomstbestendig zijn en kunnen aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De impact van het werk is groot. Daarom informeert de gemeente u over de aanleiding, de voortgang en de hinder die het werk met zich meebrengt. Naast het werk aan de Arnhemseweg is ook de aanpassing van de Hengelder gestart. Opnieuw een groot project voor Zevenaar. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert ook daar het werk uit. Bedrijfsleider Theo Ouwens kent het gebied op zijn duimpje.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder kreeg het werk aan de Hengelder dit voorjaar gegund. Gemeente en aannemer zijn blij met een gezamenlijk vervolg. Van Gelder is zelfs al gestart. “We werken in de zomervakantie aan de Marconistraat en nu al aan het parkeerterrein bij voetbalvereniging DCS en hockeyvereniging HVZ. Het doel is om het in augustus al gereed te hebben in verband met het nieuwe seizoen van de sportverenigingen”, legt Theo Ouwens, bedrijfsleider van Van Gelder, uit.

Paplepel

Ouwens is geboren en getogen in Zevenaar, woont er nog altijd en kreeg de liefde voor de wegenbouw ‘met de paplepel ingegoten’. “Vroeger zat er een grondverzetbedrijf, Sweers, in Zevenaar. Daar woonden wij tegenover. Elke dag kwamen de grote grondverzetmachines het terrein op en af rijden. Als klein jochie had ik daar al een enorme fascinatie voor en vanaf een jaartje of zes, zeven was ik ervan overtuigd dat ik dat later ook wilde gaan doen. Inmiddels werk ik zo’n twintig jaar bij Van Gelder. Niet meer ‘op de machines’, maar inmiddels als bedrijfsleider voor Zuidoost Nederland.”

Arnhemseweg

En nu dus een thuiswedstrijd met de Arnhemseweg en de Hengelder. Op de Arnhemseweg staat het derde weekend voor de deur: 12 – 14 juli. Ook dan wordt er weer van fase gewisseld. Ouwens kijkt er met vertrouwen naar uit. “De spannendste momenten zijn voorbij. We wisten van te voren dat het tweede weekend (15, 16 juni) het spannendst zou zijn. We moesten dat weekend een nieuw stuk hoofdriool aanleggen en dus veel onder de grond werken. Ondanks het opvragen van alle gegevens van kabels en leidingen kwamen we een grote gemetselde put tegen. Gelukkig zijn de risico’s in weekend drie en vier (deklaag asfalt aanbrengen) veel beter te overzien omdat we dan alleen boven de grond werken.” Na het aanbrengen van de markeringen is de Arnhemseweg klaar. In het najaar wordt de geluidswal afgerond en in november worden tot slot de bomen geplant.

Plan van aanpak

Ouwens is trots op het plan voor de Hengelder. “Het is een mooie klus, alle technische disciplines zitten erin, zoals de aanleg van een nieuwe fietstunnel en twee nieuwe verkeersregelinstallaties, met de nieuwste software. Ons plan van aanpak bestond uit twee onderdelen: hinder & hinderbeleving en fasering & planning. Op beide onderdelen hebben we uitstekend gescoord. In vergelijking met de Arnhemseweg krijgen we nu te maken met andere stakeholders: voornamelijk bedrijven en sportverenigingen. We hebben naast een omgevingsmanager ook een logistiek coördinator aangesteld, die zorgen dat de afstemming met de bedrijven en sportverenigingen optimaal verloopt. Je moet natuurlijk nooit de kwaliteit en techniek uit het oog verliezen, maar facetten als omgevingsmanagement en doorstroming zijn gewoon heel belangrijk.”

Ruimte voor fietsers

In onze fasering garanderen we de doorstroming. Het is een belangrijke verkeersader. We gaan uit van twee nachtafsluitingen voor ringbaan oost en maar één weekendafsluiting van de Hengelder. Dan is de parallelstructuur bovendien alweer klaar, dus dat weekend zijn de sportverenigingen gewoon bereikbaar.” Tijdens de werkzaamheden krijgen de fietsers veel aandacht. Het is een doorgaande fietsroute onder anders voor scholieren van het Liemers college. “We plaatsen tijdelijke verkeerslichten en leggen gedeeltelijk een tijdelijk fietspad aan.” In de nieuwe situatie hebben de fietsers alle ruimte: er komt een vrijliggend dubbelzijdig fietspad.