Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat in opdracht van de gemeente Zevenaar de herinrichting van de weg Hengelder uitvoeren. Na het afronden van de aanbestedingsprocedure kwam Van Gelder als meest geschikt uit de bus. Het bedrijf werkt de komende weken het bouwplan en de -fasering verder uit. Van Gelder start nog voor de zomer met de werkzaamheden van het aanpassingsplan.
Planning
De voorbereidende werkzaamheden voor het aanpassen van de weg Hengelder zijn al gestart. Naast het verwijderen van bomen zijn verschillende partijen in het gebied aan de slag gegaan om de ondergrondse infrastructuur aan te passen. Momenteel verleggen nutsbeheerders leidingen langs het fietspad aan de Hengelder.

Vanaf juni werkt Van Gelder aan de aanpassing van het parkeerterrein bij voetbalvereniging DCS. Deze werkzaamheden vinden met name plaats tijdens de zomerperiode. Na de bouwvak start Van Gelder met de aanpassing van de weg. In het voorjaar van 2020 is de vernieuwde weg Hengelder gereed.

Tijdens de werkzaamheden blijft de weg Hengelder begaanbaar. Op enkele momenten is het noodzakelijk om de weg tijdelijk af te sluiten (weekendafsluitingen) bijvoorbeeld tijdens het aanbrengen van een deklaag. Er wordt dan een omleiding ingesteld.

Communicatie
Zodra meer gedetailleerde informatie beschikbaar is over onder andere de bouwplanning, bouwwegen en mogelijke (geluids)hinder worden bedrijven, scholen, omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd. De gemeente Zevenaar en Van Gelder communiceren gezamenlijk onder de vlag ‘Op weg in Zevenaar’ over alle ontwikkelingen rond de aanpassing van deze toegangsweg.