Aannemer aanpassing Arnhemseweg bekend

Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat in opdracht van de gemeente Zevenaar de herinrichting van de Arnhemseweg uitvoeren. Na het afronden van de aanbestedingsprocedure kwam Van Gelder als meest geschikt uit de bus. Het bedrijf werkt de komende weken het bouwplan en de fasering verder uit. De verwachting is dat Van Gelder begin maart 2019 start met de werkzaamheden van het aanpassingsplan.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden voor het aanpassen van de Arnhemseweg zijn in 2018 gestart. Naast het verwijderen van bomen zijn verschillende partijen in het gebied aan de slag gegaan om de ondergrondse infrastructuur aan te passen. Momenteel verleggen nutsbeheerders leidingen langs het fietspad tussen Duiven en Zevenaar. Vanaf maart werkt Van Gelder aan de aanpassing van de weg.

Tijdens de werkzaamheden blijft de Arnhemseweg begaanbaar. Op enkele momenten is het noodzakelijk om de weg tijdelijk af te sluiten, bijvoorbeeld tijdens het aanbrengen van een deklaag. Er wordt dan een  omleiding ingesteld. Medio juli 2019 is  de vernieuwde Arnhemseweg gereed. Daarna vinden nog diverse kleinere werkzaamheden plaats, zoals het aanbrengen van beplanting. De afronding van het totale project  is naar verwachting in december 2019.

Communicatie

Zodra meer gedetailleerde informatie beschikbaar is over onder andere de bouwplanning, bouwwegen en mogelijke (geluids)hinder  worden omwonenden en andere betrokkenen geïnformeerd. De gemeente Zevenaar en Van Gelder communiceren gezamenlijk onder de vlag ‘Op weg in Zevenaar’ over alle ontwikkelingen rond de aanpassing van deze belangrijke toegangsweg.

Download de app

Vanaf volgende week kunnen weggebruikers via de App Store of Google Play alvast de Op weg in Zevenaar app downloaden. Zo ontvangen betrokkenen snel het laatste nieuws, kan men eenvoudig contact opnemen en blijft de omgeving goed op de hoogte van mogelijke hinder. Daarnaast zetten de gemeente en Van Gelder uiteraard ook andere middelen in om inwoners te blijven informeren over alle ontwikkelingen.