Aanleg bouwinrit Landeweerdijk

In opdracht van ProRail heeft Strukton Rail de afgelopen weken voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de spoorverbetering op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. In vervolg op deze werkzaamheden start Strukton vanaf week 13 met de aanleg van een extra spoor. Dit betekent dat er ook werkzaamheden plaatsvinden op en langs het spoor ter hoogte van Groot Holthuizen.

Landeweerdijk

Het bouwverkeer van Strukton Rail gaat gebruik gaat maken van een deel van de Landeweerdijk. Het betreft de zijde vanaf de rotonde Ringbaan-Oost/Babberichseweg. Zie onderstaand kaartje ter verduidelijking.

Via dit deel van de Landeweerdijk kan het bouwverkeer het werkterrein bereiken. Hoewel de Landeweerdijk in 2018 definitief is ingericht, is er toch voor gekozen om via dit weggedeelte de materialen af- en aan te voeren. Na het afwegen van verschillende alternatieven is dit de meest geschikte optie gebleken. Eventuele schade aan de Landeweerdijk wordt na de werkzaamheden weer hersteld.

Werkzaamheden

Vanaf maandag 25 maart start Strukton Rail met de aanleg van de inrit voor het bouwverkeer. De werkzaamheden aan het spoor zijn naar verwachting rond augustus 2019 gereed. Daarna volgen nog enkele werkzaamheden om het spoorgebied in te richten, waarbij sprake is van beperkt gebruik van de Landeweerdijk door bouwverkeer.

Verwachte hinder

Het doorgaand verkeer vanuit de wijk en het bouwverkeer maken gebruik van het genoemde deel van de Landeweerdijk. Dit kan enige hinder veroorzaken. We begrijpen dat dit vervelend voor u kan zijn. Strukton Rail doet zijn uiterste best om de overlast te beperken. Omdat het bouwverkeer bij de inrit tot het werkterrein het fietspad kruist, worden op deze plek passende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo wordt extra bebording geplaatst en worden verkeersregelaars ingezet.