Op weg in Zevenaar
De verkeersstromen in Zevenaar veranderen de komende jaren. Deze veranderingen vragen om extra capaciteit op het wegennet bij de snelweg. De Arnhemseweg en de weg Hengelder zijn daarom aangepast. De bestaande aansluiting op de A12 – ter hoogte van de Griethse Poort – komt te vervallen in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Er komen twee nieuwe aansluitingen: bij de Arnhemseweg (A15) en Zevenaar-Oost (A12). Ook investeren we in het treinverkeer. Op het traject Zevenaar-Didam is het spoor verdubbeld. Zo zorgen we dat Zevenaar goed bereikbaar blijft voor inwoners, bezoekers en alle andere reizigers. Samen blijven we op weg in Zevenaar.
Blijf op de hoogte via
Projecten
Arnhemseweg
Arnhemseweg
Hengelder
Hengelder
Spoorverbetering
Spoorverbetering
Andere projecten
Andere projecten
Nieuws
Alle projecten in kaart
Veelgestelde vragen
Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15 en de verbreding van de A12. Hiervoor is extra capaciteit nodig op het wegennet bij de snelweg.

De Arnhemseweg krijgt twee rijstroken in beide richtingen. Rotonde Arnhemseweg-Roodwilligen-Schellenkrans wordt een kruispunt met verkeerslichten. Langs de Arnhemseweg komt een nieuw, vrijliggend fietspad voor fietsers in beide richtingen. Ook krijgt de weg geluidreducerende voorzieningen, zoals een geluidwal en stil asfalt.

Langs de Hengelder komen parallelwegen. Die zorgen ervoor dat de bedrijven na de komst van de nieuwe aansluiting op de A12 goed bereikbaar zijn en dat tegelijkertijd het verkeer op de hoofdrijbaan goed doorstroomt.

In 2018 starten we met de voorbereidende werkzaamheden en het verleggen van kabels en leidingen. Ook volgt dit jaar de aanbestedingsprocedure. Vanaf 2019 gaan we aan de slag met het aanpassen en beide wegen. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2019 afgerond.
In mei/juni starten we de aanbestedingsprocedure. Rond december 2018 is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Bij de Raad van State zijn eind april 2017 in totaal 62 beroepschriften ontvangen op het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). De beroepen hebben betrekking op meerdere aspecten van het tracé, maar de hoofdthema’s zijn nut en noodzaak, brug versus tunnel en natuur. Bij een aantal beroepen wordt ingegaan op de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het PAS. De afdeling Bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn.

Het project ViA15 verwacht dat de Raad van State in de tweede helft van 2018 uitspraak doet rond het tracébesluit. Intussen werkt het project ViA15 verder aan de contractvoorbereiding (DBFM) en blijft de verwachting dat het hele project gereed is in de periode 2021-2023.

Er komt een nieuwe aansluiting ter hoogte van 7Poort-Hengelder. De huidige aansluiting bij de Griethse Poort vervalt. Ook komt er een nieuwe aansluiting (A15) ter hoogte van de N810/Arnhemseweg.
Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Daarom gaan we de aanpassingen gefaseerd uitvoeren. We starten met de Arnhemseweg en vervolgens wordt ook de weg Hengelder aangepast.
Alle informatie over de infrastructuur in Zevenaar vind je op deze website. Ook lees je over de ontwikkelingen op www.zevenaar.nl, in de gemeentepagina (Zevenaar Post) en via Facebook en Twitter. Over informatie die betrekking heeft op een bepaalde straat/gebied en eventuele hinder worden aanwonenden door de aannemer op de hoogte gehouden.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

    Door u aan te melden voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met ons Privacybeleid